Danh sách tính năng
CẤU HÌNH HỆ THỐNG
Cấu hình chữ ký điện tử/chữ ký số/chữ ký OneTime
Cấu hình ký tự động
Cấu hình tenant
Cấu hình ảnh chữ ký
Cấu hình ủy quyền
Cấu hình ngôn ngữ/timezone
CẤU HÌNH TÀI LIỆU
Thiết lập nhóm tài liệu/loại tài liệu
Thiết lập nhóm quy trình/loại quy trình
Thiết lập trường tùy chỉnh
Thiết lập phân quyền cho loại tài liệu
Thiết lập quy trình tự động
Quản lý template tài liệu
Khởi tạo upload hàng loạt tài liệu theo template
Báo cáo trạng thái các tài liệu tạo hàng loạt
CẤU HÌNH TỔ CHỨC
Thiết lập đơn vị kinh doanh (cây tổ chức)
Thiết lập thông tin nhân viên
Thiết lập chức danh/chức vụ
Thiết lập danh bạ (liên hệ)
Thiết lập người dùng (user)
Upload thông tin bằng file excel
TRÌNH KÝ TÀI LIỆU
Khởi tạo tài liệu cơ bản
Khởi tạo tài liệu từ template
Lựa chọn loại tài liệu/quy trình ký tự động
Thiết lập vị trí ký/đóng dấu
Thiết lập nhắc nhở, thông báo hết hạn trình ký
Copy tài liệu
TÍCH HỢP API
API khởi tạo tài liệu tự động
API mã hóa file
API trạng thái tài liệu
API merge file tài liệu
SDK tích hợp mobile app
iSign Free

iSign Basic

iSign Advanced

Bảng giá

iSign - Dùng thử

Trải nghiệm iSign trong 30 ngày, không giới hạn tính năng

Free
Đăng ký ngay
  BAO GỒM
 • Không giới hạn tính năng
 • Không giới hạn người dùng
 • 50 bộ hồ sơ

iSign - Trả phí

Dùng bao nhiêu, tính tiền bấy nhiêu, dùng càng nhiều giá càng giảm

12.000đ
Đăng ký ngay
  BAO GỒM
 • Không giới hạn tính năng
 • Không giới hạn người dùng
 • Không giới hạn bộ hồ sơ

ISign - Nâng cao

Hỗ trợ trư vấn giải pháp, tích hợp với các hệ thống của doanh nghiệp

Liên hệ
Liên hệ ngay
  BAO GỒM
 • Tư vấn giải pháp
 • Cung cấp API tích hợp
 • Hỗ trợ tích hợp

Trên di động

Chúng tôi cung cấp ứng dụng trên nền tảng di động